Welkom op diffusiebuisjes.nl

Op deze website vindt u alle informatie met betrekking tot het meten van stikstofdioxide in binnen- en buitenlucht middels Palmes diffusiebuisjes.

De inzet van Palmes diffusiebuisjes is een betrouwbare en kosteneffectieve manier om de stikstofdioxide concentratie in lucht te meten en te monitoren. Deze passieve samplers zijn relatief goedkoop en vormen zo een toegankelijk middel voor:

  • overheden;
  • bedrijven;
  • maatschappelijke organisaties;
  • particulieren.

Buro Blauw beheert voor verschillende Nederlandse gemeenten een meetnet om de luchtkwaliteit te monitoren. Daarnaast heeft Buro Blauw ruime ervaring met het uitvoeren van arbo- en buitenluchtmetingen in binnen en buitenland. Wij leveren Palmes diffusiebuisjes, en zijn geaccrediteerd voor de NO2-analyse van deze passieve samplers.

De algemene website van Buro Blauw vindt u hier.

Daarnaast stellen wij meetplannen op, of adviseren desgevraagd in het opstellen van een meetstrategie.Door een toenemende bewustwording in het belang van een gezonde luchtkwaliteit groeit de vraag naar onze Palmes diffusiebuisjes.

Middels deze website hopen wij een breed publiek te informeren over de mogelijkheden die deze passieve samplers bieden om de luchtkwaliteit te meten en te monitoren. In de verschillende secties bieden we informatie en achtergronden aan over de gezondheidseffecten van stikstofdioxide, Europese wet en regelgeving en de meetmethode met Palmes diffusiebuisjes.

Daarnaast gaan we kort in op de mogelijkheden voor verschillende doelgroepen om zelf stikstofdioxide concentraties te meten en te monitoren. Daarbij kunt u online een offerte aanvragen of contact opnemen voor vragen.

Op diverse locaties in Nederland wordt de NO2 concentratie gemeten, de jaargemiddelde resultaten kunt u bekijken op een kaart.

 

20.000 Vlaamse CurieuzeNeuzen

september 2018

Uit ruim 52.000 inschrijvingen selecteerde de Universiteit Antwerpen 20.000 meetpunten om de luchtkwaliteit te meten. CurieuzeNeuzen Vlaanderen bepaalt de NO2 concentratie in de lucht over heel Vlaanderen.

CurieuzeNeuzen Vlaanderen laat 20.000 burgers over heel Vlaanderen toe om de kwaliteit van de lucht in hun straat te meten. Een burgeronderzoek naar luchtkwaliteit van die omvang is nooit eerder gevoerd. Om tot een goede spreiding van de meetpunten te komen, zochten de Universiteit Antwerpen, de Vlaamse MilieuMaatschappij en De Standaard meer dan 50.000 kandidaten. Midden maart werd die kaap gerond, de ruim 20.000 meetpunten zijn geselecteerd door de Universiteit Antwerpen.

‘De 20.000 meetpunten zijn optimaal gespreid over Vlaanderen’, zegt trekker Filip Meysman (Universiteit Antwerpen). ‘In elke Vlaamse gemeente wordt gemeten. Iedere Vlaming heeft een meetpunt op minder dan 250 meter van zijn woning. We selecteerden op basis van een algoritme dat rekening hield met een goede balans tussen stad en platteland, tussen drukke en minder drukke straten, open en gesloten bebouwing, street canyons versus brede straten.’

Deze 20.000 meetpunten zijn elk uitgevoerd met twee palmes diffusiebuisjes, dit resulteert dus in 40.000 door Buro Blauw geleverde meetbuisjes. Na afloop van de bemonsteringsperiode zullen deze meetbuisjes ook weer door Buro Blauw worden geanalyseerd.

Stikstofdioxide in basisscholen

14 maart 2018

In opdracht van Greenpeace Belgium vzw heeft Buro Blauw stikstofdioxide (NO2) concentratiemetingen uitgevoerd bij circa 222 basisscholen in heel België. Doel van het onderzoek is het verkennen van de luchtkwaliteit in en rondom scholen.

De concentraties van NO2 functioneert als primaire indicator voor de luchtkwaliteit. Deze stof geeft samen met fijnstof relatief veel overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit. Van deze stoffen is bekend dat ze negatieve effecten hebben op de gezondheid en zijn gerelateerd aan verkeers- en verbrandingsemissies in de stad.

De resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd in rapport BL2018_8648_01-V02