Palmes diffusiebuisjes

Voor betrouwbare en kosteneffectieve meting en monitoring van concentraties stikstofdioxide in de lucht

 

Twee diffusiebuisjes
Voorbeeld van de buisjes

Buro Blauw levert Palmes diffusiebuisjes aan onder andere overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren.

Palmes diffusiebuisjes zijn passieve samplers die de mogelijkheid bieden om luchtkwaliteit te meten en monitoren. Met behulp van deze buisjes beheert Buro Blauw voor verschillende Nederlandse gemeenten een meetnet om de luchtkwaliteit te monitoren. De jaargemiddelde resultaten kunt u vinden op deze kaart.

Er is een toenemende bewustwording van het belang van gezonde luchtkwaliteit; Buro Blauw is een internationaal onderzoeks-en adviesbureau op het gebied van luchtkwaliteit en is geaccrediteerd voor de analyse van de buisjes. Wij hebben jarenlange (nationale en internationale) ervaring met het uitvoeren van metingen aan binnen- en buitenluchtmetingen, arbometingen, en emissiemetingen aan de bron. Eveneens kunnen wij meetplannen en meetstrategieën opstellen of desgewenst hierin adviseren. U kunt ons bereiken via de pagina ‘contact’, of neem een kijkje op onze website.

voorbeeld NO2 kaart
Kaart met jaargemiddelde NO2-waardes. Kaart © Google Maps

20.000 Vlaamse CurieuzeNeuzen

september 2018

Uit ruim 52.000 inschrijvingen selecteerde de Universiteit Antwerpen 20.000 meetpunten om de luchtkwaliteit te meten. CurieuzeNeuzen Vlaanderen bepaalt de NO2 concentratie in de lucht over heel Vlaanderen. CurieuzeNeuzen Vlaanderen laat 20.000 burgers over heel Vlaanderen toe om de kwaliteit van de lucht in hun straat te meten. Een burgeronderzoek naar luchtkwaliteit van die omvang is nooit eerder gevoerd. Om tot een goede spreiding van de meetpunten te komen, zochten de Universiteit Antwerpen, de Vlaamse MilieuMaatschappij en De Standaard meer dan 50.000 kandidaten. Midden maart werd die kaap gerond, de ruim 20.000 meetpunten zijn geselecteerd door de Universiteit Antwerpen. ‘De 20.000 meetpunten zijn optimaal gespreid over Vlaanderen’, zegt trekker Filip Meysman (Universiteit Antwerpen). ‘In elke Vlaamse gemeente wordt gemeten.’

Iedere Vlaming heeft een meetpunt op minder dan 250 meter van zijn woning. We selecteerden op basis van een algoritme dat rekening hield met een goede balans tussen stad en platteland, tussen drukke en minder drukke straten, open en gesloten bebouwing, street canyons versus brede straten.’ Deze 20.000 meetpunten zijn elk uitgevoerd met twee palmes diffusiebuisjes, dit resulteert dus in 40.000 door Buro Blauw geleverde meetbuisjes. Na afloop van de bemonsteringsperiode zullen deze meetbuisjes ook weer door Buro Blauw worden geanalyseerd.

Het persbericht met de resultaten en de links naar de rapporten is hier te vinden.

Stikstofdioxide in basisscholen

14 maart 2018

In opdracht van Greenpeace Belgium vzw heeft Buro Blauw stikstofdioxide (NO2) concentratiemetingen uitgevoerd bij circa 222 basisscholen in heel België. Doel van het onderzoek is het verkennen van de luchtkwaliteit in en rondom scholen.

De concentraties van NO2 functioneert als primaire indicator voor de luchtkwaliteit. Deze stof geeft samen met fijnstof relatief veel overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit. Van deze stoffen is bekend dat ze negatieve effecten hebben op de gezondheid en zijn gerelateerd aan verkeers- en verbrandingsemissies in de stad.

De resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd in rapport BL2018_8648_01-V02