Voor wie zijn de Palmes buisjes geschikt:

Stikstofdioxide (NO2) concentratie kunnen door Palmes diffusiebuisjes gemeten worden. Door zijn kosteneffectief meetmethode de Palmes buisjes worden steeds meer gebruikt, binnen en buiten Nederlands, voor één enkel of meerderen meetperioden. Buro Blauw levert Palmes buisjes aan verschillende groepen zoals:

  • Gemeente – Buro Blauw uitvoert een monitoringsprogramma’s van NO2 concentratie in 9 steden. De metingen zijn uitgevoerd voor 12 meetperioden over het jaar waarbij de jaargemiddelde concentratie is getoetste aan de NO2 grenswaarde van de wet luchtkwaliteit.
  • Bedrijf – Bij bedrijven is de NO2 gemeten voor korte perioden. De metingen kunnen verschillende doelen hebben zoals corrosieonderzoek
  • NGO –  zoals Greenpeace (Belgie) en milieudefensie. Doel van het onderzoek is het verkennen van de luchtkwaliteit in bepaald locaties zoals steden en scholen.
  • Omgevingsdienst – leveren van materialen of ontzorgen van het gehele meetnet; voor korte indicatieve of langjarige monitorings campagne’s
  • Particulier en bewonersvereniging – onderzoek en monitoring van de luchtkwaliteit.

De Palmes diffusiebuisjes zijn dus voor iedereen geschikt.