.

.

Palmes diffusiebuisjes zijn geschikt voor iedereen die luchtkwaliteit wil meten

De stikstofdioxide-concentratie [NO2] in de lucht kan met Palmes diffusiebuisjes gemeten worden. Deze kosteneffectieve meetmethode wordt steeds meer gebruikt, binnen en buiten Nederland, voor een enkele of juist meerdere meetperioden. Buro Blauw levert Palmes buisjes aan verschillende doelgroepen:

  • Omgevingsdienst – Wij leveren de materialen of beheren het gehele meetnet; voor korte indicatieve of langjarige monitoringscampagne’s.
  • Gemeentes – Buro Blauw voert monitoringsprogramma’s van NO2-concentraties uit in 9 steden. De metingen bestaan uit 12 meetperioden verdeeld over het jaar, waarbij de jaargemiddelde concentratie getoetst wordt aan de NO2-grenswaardes uit de Wet milieubeheer.
  • NGO’s –  zoals Greenpeace (Belgie) en milieudefensie. Doel van het onderzoek is het verkennen van de luchtkwaliteit op locaties zoals in steden en in/bij scholen.
  • Bedrijven – Bij bedrijven wordt de NO2 gewoonlijk gedurende korte perioden gemeten. Dit kan bijvoorbeeld zijn om een corrosieonderzoek uit te voeren.
  • Particulieren en bewonersverenigingen – onderzoek en monitoring van de luchtkwaliteit in de directe leefomgeving.

Onze Palmes diffusiebuisjes zijn dus voor iedereen. U kunt een offerte aanvragen op onze contactpagina.