Achtergrond

Waarom NO2 meten:

De concentraties van stikstofdioxide (NO2) functioneert als primaire indicator voor de luchtkwaliteit. Deze stof geeft samen met fijnstof in Nederland relatief veel overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit. Van deze stoffen zijn bekend dat ze negatief effect hebben op de gezondheid en zijn gerelateerd aan verkeers- en verbrandingsemissies in de stad. Deze zorgt voor een toename van luchtvervuiling in de steden waarmee iedereen wordt getroffen.

 

Meetmethode:

Buro Blauw heeft een methode ontwikkeld voor het meten van de NO2 concentratie in de buitenlucht. De meting wordt uitgevoerd met hulp van Palmes diffusiebuisjes. Het buisje wordt geopend en gedurende een vastgesteld tijd (2 tot 4 week) in binnen- of buitenlucht opgehangen. Met deze meetmethode wordt de vierweek-gemiddelde NO2 concentratie nauwkeurig vastgesteld. Door gelijktijdig metingen uit te voeren bij een RIVM-meetstation (LML), kunnen de meetresultaten bovendien gecorrigeerd worden naar de internationale standaard.

De methode is kosteneffectief en heeft een acceptabele meetonzekerheid. De resultaten worden met de grootst mogelijke kwaliteitsborging verkregen. Deze methode wordt door het RIVM vergeleken met andere methoden (Metingen van stikstofdioxide concentraties (NO2) met Palmes buisjes. : Periode 2012-2015). Uit het onderzoek blijkt dat de Palmes buisjes een goede alternatief zijn om stikstofdioxide concentraties te bepalen.

Door de lage kosten van de meetmethode, kan deze op een groot aantal posities in de stad toegepast worden. De NO2 buisjes worden langs wegen aan lantaarnpalen en ver­keersborden opgehangen op een hoogte van ongeveer 2,5 m. De buisjes worden om de 4 weken gewisseld en geanalyseerd door ons laboratorium die geaccrediteerd is conform NEN-EN 16339.