Buro Blauw

Buro Blauw: kwaliteit in luchtonderzoek en advies

De website diffusiebuisjes.nl maakt onderdeel uit van Buro Blauw. We zijn een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau gespecialiseerd in luchtkwaliteit. Sinds de oprichting in 1988 zetten wij onze kennis en ervaring in op het gebied van:

 • Luchtkwaliteitsonderzoek
 • Geuronderzoek
 • Onderzoek luchtkwaliteit op de werkplek en in woningen
 • Advisering bedrijven en overheden t.a.v. luchtkwaliteit en emissies
 • Advisering bedrijven en overheden t.a.v. luchtemissie beperkende technieken

Door ons platte organisatiestructuur, kunnen wij flexibel inspelen op de wensen van onze opdrachtgevers. Zo beschikken we, naast een afdeling Onderzoek en Advies, over een eigen meetdienst, een geurlaboratorium en een luchtlaboratorium. Binnen deze afdelingen worden de volgende werkzaamheden verricht:

 • Het uitvoeren van emissiemetingen, waaronder rookgas componenten (NO2, (fijn)stof, SO2, CO), geur, vluchtige organische stoffen (VOS)
 • Het meten van de luchtkwaliteit, zowel in de buitenlucht als binnen op de werkplek en in woningen
 • Het uitvoeren van snuffelploegmetingen en geuranalyses in ons geaccrediteerde geurlaboratorium
 • Emissieschattingen op basis van eerder onderzoek en literatuur
 • Het uitvoeren van stofdepositiemetingen
 • Modelberekeningen, waaronder stikstofdepositie berekeningen (AERIUS) en verspreidingsberekeningen (Nieuw Nationaal Model)
 • Advisering t.a.v. luchtemissie beperkende technieken (BBT)
 • Advisering op het gebied van vergunningvoorschriften, zoals het meten en monitoren van VOS- en stofemissies
 • Contra-expertises voor onder meer bedrijven, overheden en particulieren
 • Het uitvoeren van NO2 analyses en gravimetrische stofanalyses in ons geaccrediteerde luchtlaboratorium

Bij ons staat kwaliteit voorop. De meetdienst, het geurlaboratorium en het luchtlaboratorium zijn voor belangrijke verrichtingen geaccrediteerd volgens de norm NEN-ISO 17025.

We zijn lid van de Vereniging Kwaliteit Luchtmetingen (VKL) die bestaat uit vooraanstaande meet- en inspectie instanties in Nederland.

Daarnaast zijn we nauw betrokken bij (actuele thema’s, ontwikkeling en aanpassingen van technische normen, toetskaders voor geur en luchtkwaliteit)

We werken voor bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties, adviesbureaus en particulieren.

Kwaliteit in luchtkwaliteit