Geldrop

In opdracht van de gemeente Geldrop-Mierlo en in samenspraak met de omgevingsdiensten Zuidoost-Brabant en Midden- en West-Brabant wordt naast de geluidsbelasting ook de luchtkwaliteit gemeten op een aantal locaties langs de A67 in Geldrop. De gemeente Geldrop-Mierlo is overgaan tot het uitvoeren van metingen naar aanleiding van vragen vanuit vertegenwoordigers van de wijken Coevering en Genoenhuis (Belangenvereniging Zesgehuchten). De geluidsmetingen rijksweg A67 in Geldrop worden hier toegelicht.

Tien meetlocaties

Oude overschrijdingslocaties vanuit de NSL monitoringstool
Klik op de kaart voor een grotere afbeelding

De luchtkwaliteitsmetingen worden met behulp van Palmes diffusiebuisjes uitgevoerd op tien locaties in en om Geldrop. Net als de geluidsmetingen zijn hiervoor referentiemeetposities gekozen, waarbij de NSL-monitoringstool als basis is gebruikt om de potentiële knelpunten, voortkomend uit berekeningen, te selecteren. In de huidige berekeningen voor 2018 komen geen overschrijdingen meer naar voren, maar in het verleden werden en potentiële overschrijdingen van de wettelijke grenswaarden berekend langs de A67 en werden hoge concentraties berekend ter hoogte van het kruispunt van Bogardeind met de Laan der Vier Heemskinderen. Omdat de gebruikte methode het mogelijk maakt om eenvoudig op meerdere posities te meten zijn ook locaties toegevoegd bij woningen aan de rand van de woonwijken, sport en recreatie locaties.

Ruwe meetdata

De meetresultaten worden aan het eind van het meetjaar gevalideerd en de geijkt met behulp van referentiemetingen.  Het betreft metingen in uitvoering, dus tenzij anders aangegeven betreft het ongecorrigeerde meetdata. De getallen kunnen niet gebruikt worden om te toetsen aan de wettelijke grenswaarden. Verschillende locaties kunnen wel met elkaar vergeleken worden. Hoe verhoudt de luchtkwaliteit in Genoenhuis zicht tot de referentiepunten dicht bij de snelweg? Hoe veel hoger is de NO2 concentratie in Coevering in vergelijking met de woonwijken op grotere afstand tot de snelweg. Om een indruk te krijgen van de regionale achtergrond concentratie is er ook een positie in zuidwestelijke richting opgehangen in het buitengebied.

De meetresultaten Geldrop worden op een kaart weergegeven, waarbij ook een lopend gemiddelde wordt gepresenteerd. Zoals vermeld betreft het ongevalideerde data die niet geschikt zijn om 1 op 1 vergeleken te worden met de wettelijke grenswaarden. De metingen van de verschillende locaties kunnen onderling met elkaar vergeleken worden om een indruk te krijgen.

Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met

  • de gemeente Geldrop – Mierlo
    (Jos van Hoeij, tel. 040 – 2893893, e-mail: j.v.hoeij@geldrop-mierlo.nl)
  • de Omgevingsdienst Zuidoost – Brabant
    (Henk Janssen, tel. 088 – 3690369, e-mail h.janssen@odzob.nl)
  • de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
    (Gerald van Grunsven; 013 – 2060100; e-mail: G.vanGrunsven@omwb.nl)